Pštrosy

Výborný zdravotný stav

Výborný zdravotný stav

Vyvážený pomer živín

Vyvážený pomer živín

Obsah cereálií

Obsah cereálií

Pštros Mini

Kompletné krmivo pre počiatočnú fázu odchovu a výkrmu pštrosov. Používajte od vyliahnutia do 6. mesiaca veku.

Pštros Maxi

Doplnková kŕmna zmes na odchov a výkrm pštrosov od 6. mesiaca do obdobia pohlavnej dospelosti alebo do zabitia. Obsiahnuté živiny podporujú rýchly rast a vysokú mäsitosť. Ku zmesi prikrmujte kvalitné bielkovinové objemové krmivá.

Pštros Repro

Doplnkové krmivo pre pštrosy v znáškovom období. Ku zmesi prikrmujte ešte 20 % suchej krmoviny alebo až 50 % zeleného krmiva. Vďaka zvýšenému obsahu vybraných látok podporuje plodnosť a vyššiu liahnivosť.

Pštros Uni

Doplnková kŕmna zmes pre plemenné pštrosy v období znáškového pokoja. Ku zmesi sa prikrmujú obilniny a objemové krmivá. Toto krmivo plne pokrýva potrebu vitamínov a minerálov.

Obsah živín

 

Dusikaté
látky

Vláknina Vápnik

Vitamín

A

Vitamín

E

Balenie
Pštros Mini

21,0
%

5,9
%

1,3
%

8000
m.j./kg

30
mg/kg

25 kg
Pštros Maxi

15,5
%

8,5
%
1,2
%

10000
m.j./kg

25
​mg/kg
25 kg
Pštros Repro 15,7
%
10,5
%
2,5
​%

10000
m.j./kg

25
​mg/kg
25 kg
Pštros Uni 12,5
%
8,9
%
1,1
%

12000
m.j./kg

30
​mg/kg
25 kg

Dávkovanie

 

Pštros Mini

Pštros Maxi

Pštros Repro

Pštros Uni

do 6. mesiaca veku

240 – 1 000

 

 

 

od 6. mesiaca veku

 

900 – 2 700

 

 

počas znášky

 

 

1500 – 3 000

 

obdobie znáškového pokoja

 

 

 

1 000 – 2 200

Odporúčaná denná dávka je len orientačná a je závislá na plemene, kondícii, fáze rastu daného pštrosa a snáškového cyklu.

V daných denných dávkach je počítané s dokrmovaním spásaním trávy a inými obilninami či plodinami.