Morky

Rýchly rast a vysoká mäsitosť

Rýchly rast a vysoká mäsitosť

Vyvážený pomer živín

Vyvážený pomer živín

Obsah cereálií

Obsah cereálií

Morka Midi Forte

Kvalitné granulované krmivo s kokcidiostatikami na výkrm moriek od 5. do 12. týždňa veku. Je základom pre rýchly rast a vysokú mäsitosť. Obsah kokcidiostatik znižuje mortalitu v priebehu výkrmu.

Morka Maxi

Krmivo pre záverečnú fázu výkrmu moriek. Používajte od 13. týždňa veku. Neobsahuje kokcidiostatikum.

Morka Mini Forte

Drvená zmes s kokcidiostatikami na výkrm moriek do veku 4 týždňov. Je základom pre vysokú mäsitosť.

Obsah živín

 

Dusikaté
látky

Vláknina Vápnik

Vitamín

A

Vitamín

E

Balenie
Morka Mini Forte

25,7
%

3,8
%

1,3
%

16000
m.j./kg

200
mg/kg
10 kg, 25 kg
Morka Midi Forte

22,8
%

4,0
%
1,1
%

8000
m.j./kg

44
​mg/kg
10 kg, 25 kg
Morka Maxi 18,0
%
4,0
%
1.0
​%

8000
m.j./kg

39
​mg/kg
10 kg, 25 kg

Dávkovanie

 

Morka Mini Forte*

   Morka Midi Forte*

Morka Maxi

morka

moriak

   morka

moriak

morka

moriak

do 4. týždňa veku

20 - 100

25 - 120

 

 

 

 

od 5. do 12. týždňa veku

 

 

100 - 380

120 - 480

 

 

od 13. týždňa veku

 

 

 

 

380 - 450

480 - 650

* Zmes obsahuje kokcidiostatikum, preto nekombinujte krmivo s inými kokcidiostatikami! Dodržujte dĺžku ochrannej lehoty a skrmujte zmes max. do 5 dní pred zabitím.

Odporúčaná denná dávka je len orientačná a je závislá na plemene, kondícii, fáze rastu danej morky a znáškoveho cyklu.

V daných denných dávkach nie je počítané s dokrmovaním spásaním trávy a inými obilninami či plodinami. Pri používaní niektorých výrobkov z výpočtu, je potrebné počítať so znížením spotreby kŕmnej zmesi aj o 50%.